شرح محصول

محصول کد ۱۰۳ پایه سیمانی به همراه افزودنی های پر کننده جهت ساخت قطعات بتنی دکوراتیو و بتن اکسپوز می‌باشد. از آنجایی که کلیه مصالح مورد نیاز جهت ساخت قطعه بتنی در این محصول پیش بینی شده است صرفا ًبا اضافه کردن آب به یک خمیر سیمانی مناسب دست پیدا خواهید کرد.

.

میزان مصرف: میزان آب مصرفی بستگی به میزان روانی دلخواه محصول دارد. در صورت نیاز با کارشناسان پلاس بتن مشورت نمایید.