شرح محصول

محصول کد ۱۰۲ به منظور ساخت بتن‌های خودتراکم و ناتراوا به مخلوط بتن اضافه می‌شود. بتن خودتراکم یک نوع بتن جدید و نوآورانه است که در زمان بتن‌ریزی نیازی به ویبره‌کردن جهت تراکم ندارد. حتی در زمانی که تراکم آرماتورها زیاد باشد به صورتی که تحت وزن خود جاری می‌شود و کاملا قالب‌ها را پر کرده و به تراکم مورد نظر دست می یابد.

.

میزان مصرف: با توجه به طرح اختلاط و نوع بتن یا مشاوره با کارشناسان پلاس بتن.