شرح محصول

یک افزودنی فوق‌روان‌ساز مایع بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر می‌باشد که دارای زنجیره‌های جانبی مولکولی است و برای بتن‌های ویژه و تخصصی طراحی گردیده است. در تولید این محصول موکداً به الزامات ساخت بتن‌های ویژه (خودترازشونده و خودمتراکم‌شونده) و بتن‌هایی که الزامات آئین نامه‌ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق‌روان‌ساز قابل تحمل نباشد تاکید شده است.

.

میزان مصرف: ۰٫۲ درصد الی ۰٫۵ درصد وزن سیمان می‌باشد.