شرح محصول

یک افزودنی روان‌ساز بر پایه پلی‌کربوسیلات می‌باشد که به عنوان کاهش‌دهنده آب بتن و برای افزایش خواص کارایی بتن و افزایش نسبی مقاومت استفاده می‌گردد؛ به صورت مایع عرضه شده و در هنگام تولید و یا در محل بتن‌ریزی قابل استفاده می‌باشد.

.

میزان مصرف: ۰٫۳ درصد الی ۰٫۵ درصد وزن سیمان می‌باشد.