شرح محصول

یک افزودنی روان‌ساز بر پایه پلی‌کربوسیلات می‌باشد و با تأثیر بر روی ذرات سیمان باعث ایجاد روان‌کنندگی در بتن می‌گردد.

.

میزان مصرف: ۰٫۴ درصد الی ۰٫۶ درصد وزن سیمان می‌باشد.