گروه صنعتی پلاس بتن در سال ۱۳۹۵ با بینش و نگرشی جهانی در جهت اعتلای ایرانی قدرتمند پا به عرصه واردات و تولید مواد اولیه صنایع شیمیائی ساختمان و افزودنی‌های بتن گذارد.

و با اختیار داشتن دانش و تجربیات ارزشمند و مشاورین و مهندسین متخصص، در بخش صنعت و ساختمان و تکیه بر پتانسیل‌های موجود در گروه صنعتی پلاس بتن در زمینه علوم شیمیایی و ساختمانی و همچنین شناسایی نیازهای موجود در این زمینه، خود را در صنعت ساختمان معرفی و با همت و تلاشی مضاعف توانست گام بلندی در جهت پیشبرد اهداف کشور عزیزمان بردارد.

پلاس بتن به عنوان حامی محیط زیست همواره بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست تمرکز دارد.